Adatkezelési nyilvántartás

Sorslevelek

Adatkezelési nyilvántartás

Hatályos 2022. december 05. napjától

Adatkezelő adatai:

Sorsközpont Kft.
székhely: 2014 Csobánka, Borony utca 15.
adószám: 32144439-2-13
cégjegyzékszám: 13-09-224059
e-mail: info@sorskozpont.hu
telefon: +36 30 970 1611

 

Lukács Zoltán Gábor egyéni vállalkozó
székhely: 1036 Budapest, Kolosy tér 1/B 4/1
adószám: 77038625-1-41
nyilvántartási szám: 39562926
e-mail: zoltan@sorslevelek.hu
telefonszám: +36 70 598 0751

 

1. Az adatkezelés céljai

 A SORSLEVELEK brand az alábbi célokból kezel személyes adatokat:

a. szerződéses kötelezettségek teljesítése, különösen vásárlóinak, szolgáltatásainak igénybe vevőinek, rendezvényei résztvevőinek történő termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítése, munkaszerződésekkel, megbízási szerződésekkel összefüggő szerződéses kötelezettségek teljesítése, a szerződéses partnerek felé fennálló kötelezettségek teljesítése,

b. jogszabályi kötelezettségek teljesítése, így a számlakibocsátással és a számla megőrzésével kapcsolatos kötelezettség teljesítése, az adatvédelemmel összefüggő kötelezettségek teljesítése, munkavállalók foglalkoztatásának bejelentése, munkavállalók adatainak előírt megőrzése,

c. a szolgáltatók termékeivel, szolgáltatásaival, tevékenységével összefüggő megkeresések megválaszolása,

d. a szolgáltatók igényeinek érvényesítése, a szolgáltatókkal szemben történő igényérvényesítés esetén a szolgáltatók érdekeinek képviselete,

e. hírlevelek útján történő közvetlen üzletszerzés érdekében,

f. közösségi média felületeken való megjelenés érdekében, összekötve az ilyen felületeken történő közvetlen üzletszerzéssel.

 

2. Az érintettek és a kezelt személyes adatok kategóriái

2.1 Az érintettek kategóriái:

a. vásárlók, a szolgáltatók szolgáltatásainak igénybe vevői,

b. a szolgáltatók munkavállalói, a szolgáltatókkal munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek,

c. a szolgáltatók szerződéses partnerei, azok kapcsolattartói.

2.2 A kezelt személyes adatok kategóriái:

a. név (vezetéknév és keresztnév),

b. szállítási cím, számlázási cím, számlázási név,

c. nemnek megfelelő hüvelykujj-lenyomat, állampolgárság, születési idő (sorslevél-felolvasással összefüggésben),

d. kapcsolattartási adatok (e-mail, címadatok, telefonszám),

e. fizetési adatok ügyfelek, szerződéses partnerek esetén (bankkártya adatok, számlaadatok),

f. kép- és hangfelvételek (rendezvényeken való részvétel, egyes szolgáltatások igénybevétele esetén),

g. közösségi oldalakon elérhető személyes adatok (Facebook és Instagram, valamint más közösségi oldalon való felhasználói aktivitás esetén),

h. webshop regisztrációhoz tartozó személyes adatok (felhasználónév, jelszó, e-mail),

i. hírlevelek küldéséhez szükséges adatok (e-mail, név)

j. bankszámlaszám, lakóhely, tartózkodási hely, állampolgárság, anyja neve, születési hely és idő, adóazonosító jel, társadalombiztosítási szám, foglalkozás (munkaviszonnyal összefüggésben).

 

3. Címzettek kategóriái

a. tárhelyszolgáltatók, ügyviteli rendszert és honlapot karbantartók,

b. postai szolgáltatók, csomagküldő szolgálatok,

c. könyvelési tevékenységet ellátó személyek,

d. szerződéses partnerek

e. számlázási rendszereket üzemeltető személyek,

f. közösségi oldalak üzemeltetői,

g. banki szolgáltatásokat, fizetési szolgáltatásokat nyújtó személyek,

h. rendezvényszervezők, rendezvényfotósok, videósok,

i. jogi képviseletet ellátó személyek,

j. hatóságok.

 

4. Harmadik országokba történő adattovábbítás

A szolgáltatók indiai partnerükkel együttműködve nyújtanak szolgáltatást ügyfeleik részére. Ennek keretében meghatározott személyes adatok az indiai partner részére továbbításra kerülnek. India esetében megfelelőségi határozat jelenleg nincs hatályban, azonban az indiai partnerrel olyan szerződés került megkötésre, amely garantálja az érintettek személyes adatainak védelmét.

5. Adatkategóriák törlésére előirányzott határidő

 A marketing célra fel nem használt fénykép- és hangfelvételek kivételével minden személyes adatot az adatkezelés céljának és/vagy jogalapjának megszűnésétől számított 30 napon belül törlünk, amennyiben a törlés nem lehetséges, az adatokat anonimizáljuk.

6. Technikai és szervezési intézkedések leírása

 A szolgáltatók a kezelt személyes adatokat egyrészt fizikai úton, pl. zárható helyiségek, másrészt informatikai védelmi intézkedések (jelszavak, vírusirtó szoftverek) segítségével védi. Az adatok törlése esetén olyan törlési megoldásokat használunk, amelyek megakadályozzák az adatok későbbi visszaállítását. Kizárólag olyan elismert tárhelyszolgáltatókkal, informatikai szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókkal lépünk szerződéses viszonyba, akik komoly adatvédelmi infrastruktúrával rendelkeznek. Ügyviteli rendszerünk oly módon került kialakításra, hogy az adatvesztés kockázata minimális. Munkavállalóinkkal, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony keretében velünk kapcsolatban álló személyekkel olyan szerződéseket kötünk, amelyek megfelelő szankcióval rendelkező titoktartási klauzulákat tartalmaznak.